foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

OBČAN

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz , v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2021 02.01.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 -2023 - SOB
MARKVARTICE
08.07.2021 30.06.2022 Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
MARKVARTICE
21.06.2021 04.07.2022 Obec Markvartice - Závěrečný účet za rok 2020 - schválený
MARKVARTICE
15.06.2021 31.12.2021 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2021
MARKVARTICE
10.06.2021 28.06.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Správa národního parku České Švýcarsko
MARKVARTICE
04.06.2021 22.06.2021 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026 a Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020
MARKVARTICE
02.06.2021 11.06.2021 INFORMACE o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
31.05.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
MARKVARTICE
28.05.2021 14.06.2021 Rozhodnutí o povolení uzavírky č. U11/2021 - silnice II/263 v místě železničního přejezdu Č. Kamenice
MARKVARTICE
21.05.2021 06.06.2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č IV-12-4020667/002
MARKVARTICE
21.05.2021 14.06.2021 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny - 11.6.2021
MARKVARTICE
20.05.2021 11.06.2021 Obec Markvartice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
MARKVARTICE
19.05.2021 03.06.2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - vydané rozhodnutí, které povoluje výjimku vjíždět a setrvávat mot. vozidly mimo komunikace
MARKVARTICE
10.05.2021 26.05.2021 Záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č. p. 280 - pronájem restaurace
MARKVARTICE
04.05.2021 30.06.2021 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
MARKVARTICE
29.04.2021 17.05.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - rekonstrukce ŽP Starý Šachov
MARKVARTICE
27.04.2021 27.05.2021 SVS - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
MARKVARTICE
26.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
MARKVARTICE
22.04.2021 08.07.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023 - SOB
MARKVARTICE
22.04.2021 10.05.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí
MARKVARTICE