foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz, v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.

ÚŘEDNÍ DESKA MARKVARTICE

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz , v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.05.2022 13.05.2022 INFORMACE o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
28.04.2022 15.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
MARKVARTICE
25.04.2022 11.05.2022 Obec Markvartice - Záměr prodeje části pozemku p.č. 3180 v k.ú. Markvartice
MARKVARTICE
25.04.2022 11.05.2022 Obec Markvartice - Obecně závazná vyhláška č.1/2022, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
MARKVARTICE
13.04.2022 29.04.2022 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
MARKVARTICE
08.04.2022 25.04.2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1611 a 1614, k.ú. Markvartice
MARKVARTICE
04.04.2022 14.04.2022 INFORMACE o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
30.03.2022 21.04.2022 OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie č 110060830913
MARKVARTICE
25.03.2022 11.04.2022 ZÁMĚR OBCE - pronájem pozemku p.č. 3180
MARKVARTICE
16.03.2022 25.03.2022 INFORMACE o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
14.03.2022 30.03.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení územního řízení - Vodovodní řád - DC 038 006 Markvartice
MARKVARTICE
02.03.2022 18.03.2022 ZÁVĚR zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na živ. prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
MARKVARTICE
01.03.2022 17.03.2022 OZNÁMENÍ Katastrálního úřadu k obnovení katastrálního operátu na území obce Markvartice
MARKVARTICE
04.02.2022 07.03.2022 SOB - Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2022
MARKVARTICE
31.01.2022 16.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání Opatření obecné povahy
MARKVARTICE
26.01.2022 04.02.2022 INFORMACE o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
17.01.2022 07.03.2022 Pravidla rozpočtového provizoria Dobrovolného svazku obcí SOB
MARKVARTICE
06.01.2022 10.01.2022 ČEZ - odstávka el. energie - 7.1.2022 - ZRUŠENO
MARKVARTICE
03.01.2022 03.02.2022 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2021
MARKVARTICE
03.01.2022 03.02.2022 OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 6/2021
MARKVARTICE

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
18. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
22. květen 2022 - neděle
19:00 -
Power Yoga s Veronikou
24. květen 2022 - úterý
09:00 - 11:00
Dětský klub
25. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
25. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
26. květen 2022 - čtvrtek
16:00 - 18:00
Dětský klub
25. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
25. květen 2022 - středa
16:00 - 17:00
Angličtina hrou
29. květen 2022 - neděle
19:00 -
Power Yoga s Veronikou

AKCE V OKOLÍ

Žádné události

HISTORIE, TURISTIKA...

PARTNEŘI OBCE

MAS LABSKÉ SKÁLY
regiony sobe

STATISTIKA

TOPlist